Menu

Kalite politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız  • Kalitesi ile müşterilerimizi,  • Verimliliği ve rekabet gücü ile sektörümüzü,  • Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızı, • Çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uyması ile toplumun ihtiyaç ve    beklentilerini karşılamak için ürün süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her     işe yeni değerler eklemektedir. Kalite Hedeflerimiz • Sürekli iyileştirmelerle maliyeti düşürmek, • Kurumsal ve teknolojik yenilikleri her yıl yapmak, • Süreçleri kademeli olarak birleştirmek, • Müşteri memnuniyetini her yıl artırmak, • Her yıl karlılık hedefini aşmak.

QUALITY POLICY

Quality Policy 
• Provide that our customers satisfaction with quality,
• Improve the quality of the sector's efficiency and competitiveness,
• Working environment and conditions to meet the expectations,
• Continiously improving manufacturing process to add new values to every job
   that we do.
Quality Targets
• Reduce the costs with continious improvements,
• Keeping track of the institional and technological,
• Make perfect the satisfaction of our customer,
• Exceed the target profitability each year,
• The take part in institutions who guiding the sector.

VİZYONUMUZ

Topluma ve çevreye duyarlı, paydaşlarının mutluluğunu ilke edinen, takım ruhuna sahip çalışanları ile gelişen teknolojiyi kullanarak sürdürülebilir kalkınma ilkesi ışığında marka olmaktır.
Sorumluluk alanına giren konularda günümüz teknolojisinin sağladığı her türlü teknolojik imkanları kullanan, kullandığı teknolojiyi müşterilerine hizmet olarak sunup ve bunun sürekliliğini sağlayıp piyasada kalıcı bir değer haline gelip, müşterilerinin güvendiği bir kalite olmaktır.

OUR VISIONS

         The aim is to be a brand by using developed technology with the workers, who has a team spirit and sensitive to enviroment and community, makes up a principle happiness of shareholders. By using every current technology possibilities which come to in responsible areas; presenting their technology to his customers as as service and making it continiusly, staying around the market, to be a trustworthy quality of their customers.

MİSYONUMUZ

             GÖKHAN ELEKTRONİK’in varlığının sebebi en iyi kalite ve verimlilikte üretim yapmaktır. Bu amaçla, aile bağları kadar güçlü bağlarla bağlandığı çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile, dünyada ve ülkemizde sektörüne her zaman yenilikler sunan girişimci bir işletme konumunda bulunmaktadır.  Bu bağlamda gücünü kazandıran paydaşlarına, daima yeni değerler katarak ilerlemek isteyen, geçmişten gelen ticaret ahlakına saygı duyan, deneyimlerini ve başarılarını her safhada kazandığı güvenden alan ve almaya devam eden, bu deneyim ve başarılarını müşterileriyle paylaşmakla onur duyan, elde ettiği artı değeri ülke ekonomisine sunan öncü bir kuruluş olmaktır.

OUR MISSIONS

The reason of the existence of GÖKHAN ELEKTRONİK to serve his customer the best quality of production. To realise this purpose ,we offer at any time innovations in our country and in the world, with his strong family relations connected employers, customers and suppliers.In this context,we aim to be a leader organisation who wants to add always new values to his shareholders, who respects business ethic, who receive his experiences and achievements from the confidence which he gained in the past in each area and who continue to receive and who is proud to share these experiences and success with his customers.